Väntrums-TV

Alltid uppdaterad och informativ Väntrums-TV

Vår väntrums-TV integrerar sömlöst med våra andra produkter och ert journalsystem. Systemet hämtar aktuell information direkt ur journalsystemet, våra incheckningsterminaler och från er hemsida. Allt sammanställs snyggt och lättöverskådligt för dina patienter på den stora Väntrums-TV:n.

aktuellt könummer

Vår väntrums-TV-lösning integrerar sömlöst med vår incheckningsterminal och visar då aktuellt könummer till en eller flera köer.

Aktuell väntetid

Väntrums-TV:n kan visa aktuell väntetid till tex en drop-in-mottagning genom vår tjänst som vi kallar Väntometer.

uppdaterad klinikinformation

Vårt supersmidiga publiceringssytem gör det möjligt för alla som behöver ha möjlighet att snabbt och enkelt redigera och publicera information. 

För den mindre verksamheten

Könummerdisplay

Vår könummerdisplay är en mindre och nedskalad version av vår väntrums-TV-lösning.

Precis som vår väntrums-TV integrerar den sömlöst med våra andra produkter – men visar bara en sak: Könummer. Numren matas fram från valfri dator i vår webbaserade portal. Självfallet ger displayen från sig ett karraktäristiskt ”nästa-nummer”-ljud när numret bläddras fram. Displayen kan också användas för att visa antal väntande i tex ett personalrum.